Domov Európa Bernd Rabehl: Americká demokratická diktatúra je len ďalšou formou fašizmu