Domov Európa Amerikanizácia Európy, totalizácia a strata diverzity